"from schools, to future."

RIGHT TO LEARN VIETNAM

from schools, to future

"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới." - Nelson Mandela

Giáo dục đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Mặc dù đa số trẻ em ở đất nước ta hiện nay đều có cơ hội được đến trường đi học, nhưng ở những tỉnh, thành phố chưa phát triển, không phải ai cũng nhận được cơ hội như vậy. Với tầm nhìn như vậy, Right to Learn chính thức được ra đời với quyết tâm xây dựng được nhiều trường học ở nhiều địa bàn trên khắp cả nước, nơi trẻ em được đưa ra ý tưởng, trải nghiệm, học hỏi những kiến thức, kĩ năng cơ bản, quan trọng nhất, phục vụ cho sự phát triển cá nhân của trẻ...

 

Ban Tổ chức Gen I

Chủ tịch

Nguyễn Nam Phương

​Nội dung

​Nội dung

Đào Vũ Quang

Đào Vũ Quang

Đối ngoại

Đối ngoại

Đối ngoại

Đinh Nho Minh

Truyền thông

Dương Quốc Lộc

Dương Quốc Lộc

Sự kiện​

Lê Thảo Hằng

Lê Thảo Hằng

Lê Thảo Hằng

LIÊN HỆ

Facebook: Right to Learn

Instagram: @righttolearnvn

Email:

president.righttolearnvn@gmail.com

events.righttolearnvn@gmail.com

Số điện thoại:

+ 84 123-456-7890

+ 84 91-696-3399

RTL CÓ THỂ GIÚP GÌ BẠN?

 

Bạn có thể tạo ra sự thay đổi!